Yalıtım Ürünlerine Genel Bakış

Geri dön

SELÜLOZ


Yalıtımda kullanılan geri dönüşümlü malzemelere en iyi örnek kuşkusuz selülozdur. Selüloz yalıtım malzemeleri % 80 oranında kullanılmış kâğıttan üretilir. Geri kalan kısmı ise yangın önleyici ( BOR madeni elementleri (doğal)) ve bağlayıcı ( Sodyum Silikat CAM'ın sıvı hali (doğal )) maddelerdir.   


Yeni teknolojiler geri dönüşümlü gazete kâğıdının daha çok kullanılmasına yardım etmektedir. Böylece gazete kâğıtları lifler şeklinde kullanılarak düşük yoğunlukta selüloz üretilmektedir. Bu sektör kullanılmış kağıtları kullanarak temiz, az tozlu, yüksek R değerinde ve çok daha önemlisi kaynakların daha uzun kullanımına fırsat veren bir malzeme üretmektedir. Bu vesile ile hem geri dönüşüme katkı sağlanmış olmakta ve tamamen doğal, yerli bir yalıtım ürünü elde etmiş olunmaktadır. Çoğu üretici, mimar ve mühendis yalıtımında stabilize selülozu önermektedir.


MİNERAL YÜN 


Mineral yün yalıtımında önceleri yaygın olarak kullanılmaktayken 1960 – 1970’lerde pazardaki payı oldukça azalmıştır. Ancak son yıllarda tekrar yaygınlaşmaya başlamıştır.


Mineral yünün iki değişik türü vardır. Cüruf ve taş yünü. Cüruf, demir üretimi sırasında atık ürün olarak çıkmaktadır. Taş yünü ise doğal kayalardan elde edilmektedir. Cüruftan elde edilen ürünler % 80 kayalardan elde edilenlerse % 20 kadardır. Bu oranlara göre mineral yün içeriği % 75 oranında sanayi atıklarından elde edilmektedir.


CAM YÜNÜ 


Cam yünü üreticisi büyük firmalar, % 20 oranında atık cam kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalara göre geri dönüşümde % 90’a kadar atık cam kullanılabilmektedir. Atık cam ile ilgili en önemli sorun temiz cam bulunamayışıdır.

 

Ucuz bir malzemedir. Çatı arasına şilteler halinde serilerek uygulanır. Çatı arasına serildikten kısa bir süre sonra içine tozlar dolar. Bu tozlar da havanın içindeki nem ile birleşerek adeta çamurlaşır ve bu durumda yalıtım özelliğinin büyük bir kısmını kaybeder, çevreye koku yaymaya başlar. Şayet çatı akıyorsa suyun geldiği kısımlar incelerek hiçbir yalıtım özelliği kalmaz. Çatı arasına sık sık çıkılıp gezinildiğinde veya eşyalar konulduğunda ayak altında kalan kısımlar ezilerek yine yalıtım özelliğinin büyük bir kısmını kaybeder.


Çatı aktarma sırasında ise tamamen kullanılmaz hale gelir. Şiltelerin serilmesi sırasında gerek şiltelerin birleşim yerlerinde gerekse çatıda bol miktarda bulunan direk- baca kenarları- çatı eğiminin bittiği yerdeki boşluklar yeterince kapatılamaz. Buralardan fazla miktarda ısı kaybolur. Çatı arasında  zararlı haşerelerin barınması ve çoğalması için uygun bir ortam sağlar.        


Ürünlerin de  kimyasal olması  ve kansorejen madde içermeleri insan sağlığı açısından çok önem arz etmektedir.


EPS Polistren beyaz köpük levhalar / XPS sert köpük levhalar           


EPS aslında ambalaj malzemesi olup ucuz olması sebebiyle yalıtım malzemesi olarak ta kullanılmaktadır. EPS levhalar Polistiren taneciklerinin şişirilmesi ve basınç altında birleştirilmesi ile elde edilir. Gözenek yapısı açıktır. Bu sebepten dolayı da bünyesine kolaylıkla su- rutubet alabilmektedir. Bu durumda da yalıtım özelliğinin büyük bir kısmını kaybetmektedir. Havadaki tuz buharından etkilenerek zamanla kütle kaybına uğrar, ölçüleri küçülür.(Uzun zaman içinde de yok olur gider.)


 XPS sert köpük levhalar kapalı gözenekli yapıya sahip olup su ve nemden etkilenmezler. Her iki köpük levhalar çatı arasına yan yana konularak yalıtım yapılır. Bu işlem sırasında da yine çatıdaki direk-baca, kablo boşluğu  vb. kenarları çatı eğiminin bittiği yerler kapatılamaz. Buralardan fazla miktarda ısı kaybı olur.


Çatı ve çatı kenarlarındaki boşluklardan giren soğuk hava yalıtım örtüsüyle( köpükler veya cam yünü vb. ) zemin arasındaki boşlukta sürekli bir hava akımı oluşturur. Bu ise çatı zeminin yalıtım örtüsüne rağmen sürekli soğuması yani ısı kaybetmesi demektir. Bunu önleyebilmek için ise köpüklerin üzerine şap atılması gerekir. Bu ise ilave bir maliyet ve bina yükünün arttırılması demektir.


Bu üründe yangın direnci söz konusu değildir. Polistren üretiminde kullanılan stren kanser yapıcı, canlılarda tür dönüştürücü, zehirli ve çevreye zarar verici bir maddedir. Ayrıca üretimde kullanılan bir diğer kimyasal olan benzen çevre ve insan sağlığı için zararlıdır.


TAŞYÜNÜ


Doğada bulunan volkanik kayaçlardan elde edilen mineral, inorganik taşların 1400-1500 derece arasında eritilip, elyaf haline gelmesiyle oluşturulan doğal elyaf içeren ısı yalıtım malzemesidir. Şilte veya levhalar halinde olduğundan köpük gibi yüzeyi tamamen kaplayamaz boşlukları tamamen dolduramaz. Uygulama anında bırakılan aralıklar boşluklar ciddi ısı kaybına neden olur. Doğadan olması ısı ses yangın da bir çok alanda kullanılır olması diğer yalıtımlara göre tercih sebebidir.


Taş yününün asma tavan modeli ise Bazal taşının öğütülüp toz haline getirilerek, çeşitli kimyasal maddeler ve geri dönüşümlü çöp maddelerinin bileşiminden oluşur. % 54 oranında bazal taşı, % 36 kimyasal karışımlar ve % 10 geri dönüşümlü çöp malzemelerinin 3000C derede de eriyik hale getirilerek kalıplara dökülüp preslenmesiyle elde edilir.