Yalıtımın İçindeki Elementler

Geri dön

1- Borik Asit


Almaca Borsaure,  Fransızca Acide borique,  İngilizce Boric acid olarak adlandırılır. Borik asitin formülü H3 BO3 şeklindedir.


Özellikleri

Borik asit, renksiz, kokusuz, tatsız ve parlak renkte parmaklar arasında kayan beyaz kristaller şeklinde bir maddedir. Molekül ağırlığı 61.83, erime noktası 169°C ve kaynama noktası 300°C'dir. Özgül ağırlığı 1.46 g/cm3tür.  Borik asit 175°C'ye kadar ısıtılırsa su kaybederek metaborik asit (HBO2) şeklini alır. Daha çok ısıtıldığında tetraborik asit (H2B4O7) meydana gelir. Hatta daha da asıtıldığında camsı bor trioksit halini alır.


Bulunuşu

Mineral halinde bulunabilir. Fakat daha çok çözeltilerde bulunur (mesela kaplıca sularında).  Ticari borik asit % 99.9 saflıktadır.


Kullanılışı

Borik asit, ısıya dayanıklı borosilikat camı ve aynı zamanda cam elyafı üretiminde kullanılır. Metalurjide kaynak ve bakırın pirinçle kaplanması için de kullanılır. Borik asit haricen hafif antiseptik olarak kullanılır. Göz damlasında, ağız gargarası, böcek ilacı, koku giderici ve kozmetikte kullanılır. Yara tozlarının içine de katılabilir. Suların sertliğini gidermekte de faydalıdır.


Borik asit mikropların üremelerini yavaşlatır ve durdurur.

Ahşap malzemeyi havaya karşı korumada ve kumaşları ateşe dayanıklı hale getirmede kullanılır.

Selülozik maddelere, ateşe karşı dayanıklılık sağlarlar. Tutuşma sıcaklığına gelmeden selülozdaki  su  moleküllerini  uzaklaştırırlar  ve  oluşan kömürün yüzeyini  kaplayarak daha ileri bir yanmayı engellerler


2- Boraks Penta Hidrat


Boraks Batı Avrupa’da en çok kullanılan bor bileşiğidir. ısı ses yangın yalıtımı malzemesi içinde yangın geciktirici olarak görev yapmaktadır.


Selüloz (C6H10O5), bitkilerde hücre yapısının büyük bir bölümünü oluşturan kâğıt, yapay ipek ve patlayıcı maddelerin yapımında kullanılan bir karbonhidrat.


3- Selülöz


Bitkilerde hücre yapısının büyük bir bölümünü oluşturan kâğıt, yapay ipek ve patlayıcı maddelerin yapımında kullanılan bir karbonhidrat (C6H10O5). Yani doğanın bir parçasıdır.


Kağıdın ana maddesi selülozdur. Selüloz liflerinin ince tabaka haline getirilmesiyle elde edilir, iyi ve sağ­lam kağıtlar için uzun lifli saf selü­loz kullanılır. Günümüzde kağıt büyük ölçüde  Odun selülozundan elde edilir. Gazete kağıdı odun hamurundan yapılır. Odundan elde edilen kağıt güneşte sararır.

Borlu yalıtım malzemesinin içinde de doğal olan selüloz kullanılmaktadır.


4- Sodyum Silikat Nötral (Egenat 3203) Diğer Adıyla Camsuyu


Bu ürün ısı ses yangın yalıtımında malzemenin saç, eternit, tahta gibi yüzeylere püskürtme şeklinde yapıştırılması gerektiği durumlarda kullanılmaktadır.


Su ile her oranda karışır. Alkali reaksiyon verir.

Görünüm berrak kıvamlı sıvı toprak stabilizasyonu, su tasfiyesi sahaları


Kullanım Alanları; Yapıştırıcı, deterjan, döküm, metalürji, fırın harçları, beton inşaat,

Yanıcı değildir patlama yaşanmaz.

Ağırlıkça modül 3.1

Be' (20°C) 40' 

SiO2 (%) 28 

Na2O (%) 9

Viskozite (20°C, cp) 150