borlu yalıtım, püskürtme ses izolasyonu, sprey taşyünü, püskürtme yalıtım, starbor,
Isı Yalıtım Yönetmeliği
BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ - İLGİLİ BÖLÜMLER İKİNCİ BÖLÜM

Projelendirme Genel Esasları Isı bölgeleri

MADDE 3 –(1) Türkiyede binalarda ısı yalıtımı uygulamaları bakımından olusturulandört bölgede yer alan il ve ilçeler EK 1-A'da listede ve EK 1-B'de harita üzerinde gösterilmistir. Listede yer almayan belediyeler, baglı oldukları ilçe degerlerini esas alır. (2) Birinci bölgede yapılacak olan binalarda, merkezi klima sistemi uygulanacak ise, bubinalarda yapılacak olan ısı yalıtımı projesinde, EK-2/C’de yer alan tabloda tavsiye edilen "U" degerlerinden, ikinci bölge için olan "U" degerleri geçerli olur.

Yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı

MADDE 4 –(1) Binalar, ısı kayıpları bakımından çevre sartlarına ve ihtiyaçlarına uygunolarak yalıtılır.Binaların hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı, EK 2-A ve EK 2-B’de bölgelere göre verilen yıllık ısıtma enerjisi sınır degerlerini asamaz.

İç sıcaklık degerleri

MADDE 5 –(1) Farklı amaçlarla kullanılan binalar için TS 825 hesaplamalarındakullanılacak aylık ortalama iç sıcaklık degerleri [0i (°C)], asagıdaki tablodan alınır.

Isı geçirgenlik katsayıları

MADDE 6 –(1) Isı yalıtımı hesabı yapılan yeni binalarda, ısıtılan hacimleri ayıranduvar, döseme ve/veya taban ile tavan ve/veya çatılar için alınacak "U" degerlerinin EK 2-C de yer alan tablodaki tavsiye edilen degerlerden büyük olmaması tercih edilir. Ancak bunlardan herhangi biri veya birkaçının, EK 2-C’de yer alan tablodaki tavsiyeedilen degerlerden % 25 daha büyük olması durumunda, binanın ısı balansının korunması amacıyla, diger "U" degerlerinden bir ya da birkaçı için seçilecek olan degerler, EK 2-C de yer alan tablodaki tavsiye edilen degerlerin % 25’inden daha küçük olamaz. Ancak bu durumda yapılacak olan hesaplamalar neticesinde hesaplanan (Q) Yıllık Isıtma Enerjisi _htiyacının, EK-2/A ve B’de verilen(Q’) Sınırlandırılan Yıllık Isıtma Enerjisi _htiyacından küçük oldugu (Q’>Q) gösterilmelidir. 

Proje zorunlulugu

MADDE 7 –(1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca TS 825 Standardında belirtilenhesap metoduna göre yetkili makina mühendisi tarafından mimari proje sistem detaylarına uygun olarak hazırlanan "ısı yalıtımı projesi" imar mevzuatı geregince yapı ruhsatı verilmesi safhasında ısıtma/sogutma tesisat projesi ile birlikte ilgili idarelerceistenir.

Kaloriferli Binalara Dair Uygulama EsaslarıKazan daireleri

MADDE 13c) Kazan dairesinin kapıları yanmaz malzemeden yapılır ve dogrudan merdivenbosluguna açılmamalıdır.Koku, sızıntı ve yangın halinde, dumanın bina içine girmesini engellemek üzere aradaküçük bir giris odası yapılır ve bu odanın kapıları sızdırmaz özellikte olur ve alta esik konulmalıdır. 

Bacalar

MADDE 14c) Bacalar, mümkünse bina içinde olmalıdır. Zorunlu hallerde, bacanın bina dısındayapılması halinde, sogumaması için gerekli ısı yalıtımı ve dıs koruması yapılmalıdır.h) Baca ve duman kanallarında uygun yalıtım malzemeleri kullanılır. 

Çesitli ve Son HükümlerYapı ve yalıtım malzemelerinin standarda uygunlugu

MADDE 17 –(1) Yapı ve yalıtım malzemelerinin ısıl iletkenlik hesap degerleri TS 825

EK - E’de verilmis olup, Isı yalıtımı projesi burada verilen degerlere göre hesaplanır. Bina yapımında kullanılacak yapı ve yalıtım malzemeleri için 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeligi çerçevesinde, yapı ve yalıtım malzemelerinin CE veya G uygunluk isareti ve uygunluk beyanı veya belgesi olması zorunludur.
 
 
Pro WEB